Ceník služeb a poplatků

Ceník služeb a poplatků

Ceník služeb a poplatků Obecní knihovny ve Čkyni

 

Výpůjční lhůta

 . výpůjční lhůta knih a periodik je 1 měsíc

Bezplatné služby

   . základní výpůjční služby z vlastního fondu

   . meziknihovní výpůjční služba z knihoven a institucí na         území  České republiky            

     - čtenář hradí pouze ceny požadované půjčující institucí nebo knihovnou a poštovné dle platného ceníku služeb  České pošty       

 Placené služby

Přístup na Internet – prvních 30 min. zdarma

                                      každá další ½ hod.          24,- Kč s DPH

 Práce na PC (Word, Excel)30 min.                       6,- Kč s DPH
 Černobílé tištěné výstupy ze sítě A4                     3,- Kč s DPH
                        

Knihy :  Ztráta či poškození knihy                           cena knihy

 

Čtenářský průkaz: 1. laminovaný průkaz                   zdarma

                                 2. a další (při ztrátě a poškození) 10,- Kč