Historie knihovny

Historie knihovny

Historie knihovny
 
 
  Před vydáním zákona o veřejných knihovnách půjčoval ve Čkyni Sbor dobrovolných hasičů a Národní jednota pošumavská.Dne 22. července 1919 byl vydán zákon o veřejných knihovnách a na jeho základě se obecní zastupitelstvo usneslo dne 1.února 1920, ustanovit čtyřčlenný knihovní výbor, který měl za úkol zřídit obecní knihovnu
 Brzy došlo k otevření knihovny ve Čkyni. Přesné datum otevření ani jméno prvního knihovníka není známo. Po výstavbě hasičského domu byla do něho knihovna přestěhována a zde se nacházela až do konce druhé světové války.
  V roce 1946 byla knihovna umístěna v budově Kampeličky č. 151. Knihy se půjčovaly dvakrát týdně (ve čtvrtek a v neděli v době od 10 do 12 hod.). Celkový počet knih čítal 500 svazků pro 70 čtenářů. Knihovníkem byl pan Václav Vavrýn, kterému bylo již 84 let. Jeho nástupcem se stal učitel Karel Rachač, který byl knihovníkem do roku 1951.
  V září 1951 vznikla MLK (místní lidová knihovna) v budově MNV (Místního národního výboru), kterou převzal pan Miloslav Černý. V roce 1954 byl knihovníkem pan Stanislav Luhan a od roku 1955 až do roku 1979 pan František Beran. V roce 1979 nastoupila do knihovny paní Zdeňka Náhlíková a byla dobrovolnou knihovnicí až do května 2008.
 
Současnost :
 
V současné době sídlí knihovna v budově Obecního úřadu v přízemí.
 Knihovnice: Milena Rundová
 
Služby:
Prezenční a absenční půjčování literatury z vlastního fondu, který
 v současnosti čítá 5.234 svazků.
Knihu, která je právě vypůjčená, si může čtenář zamluvit.
 
Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
knihy, které knihovna nemá ve svém fondu, lze objednat prostřednictvím
meziknihovní  výpůjční služby.
         
 
V knihovně jsou dva počítače s přístupem k internetu, který nabízí informace ze
státní,  veřejné správy a mnoho dalších zdrojů pro dospělé i mládež.